BT Guliwer

Idź do spisu treści

Menu główne

Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna B.T. Guliwer
Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Turystyczne Guliwer,
05-120 Legionowo,
ul. Sielankowa 1.
REGON: 016105608,
NIP: 536-106-17-58
Dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Turystyczne Guliwer (dane nie będą podlegały profilowaniu), w celu świadczenia usług zgodnie z prowadzoną działalnością. Przechowywane będą przez okres 5 lat ze względu na obowiązujące przepisy wewnętrzne po tym czasie będą zarchiwizowane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami B. T. Guliwer nie ma obowiązku powoływania IDO.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Dziennik Ustaw 2018 pozycja 1000 z dnia 10 V 2018 r., przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do dostępu do swoich danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych,
prawo do sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z osobami które nie wyrażają zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych nie możemy zawrzeć umowy na imprezy turystyczne.
Jeśli będą chcieli Państwo skorzystać ze swoich praw można skontaktować się poprzez adres email: biuro@bt-guliwer.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego